Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O nama

 


Misija i ciljevi

Centar za ratnu traumu je dobrovoljno, nevladino, nestranačko, i neprofitno udruženje. Svojim aktivnostima okuplja psihologe, psihijatre, socijalne radnike, osobe sa iskustvom rata, aktiviste i volontere. Bavimo se izgradnjom mira na Zapadnom Balkanu kroz ublažavanje psihičkih posledica ratova na pojedinca, porodicu i društvo, i konstruktivnu upotrebu ratnog iskustva u društvu.

 

Psihičke posledice ratova se u široj zajednici teško prepoznaju i marginalizuju zbog:

 • neadekvatnih zakonskih okvira za definisanje statusa učesnika ratova;
 • nepostojanja sistemskog praćenja onih oblasti života koje bi mogle ukazati na ili dokazati negativne posledice ratova na stanovništvo (oblasti rada i zapošljavanja, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja); 
 • nepostojanja mera za sprečavanje, razrešavanje i prevazilaženje problema koji su u vezi sa posledicama ratova;
 • snažno izraženih predrasuda i stereotipa o učesnicima ratova; 
 • izraženoj potrebi ljudi da prikrivaju identitet ratnog veterana, koja svedoči o marginalizaciji i strahu od reakcije okruženja na takav identitet;
 • nepostojanja inicijativa za reintegraciju ratnih veterana u društvo.

 

 

Programi

Sve aktivnosti organizacije se sprovode u okviru tri osnovna programa: Savetovalište, Grupe za podršku osobama sa iskustvom rata, Konstruktivna upotreba ratnog iskustva. Kroz ove programe Centar: doprinosi psihičkoj stabilizaciji ljudi sa iskustvom rata; edukuje o psihičkim i društvenim posledicama ratova i načinima njihovog prevazilaženja; zastupa i zagovara na svim društvenim nivoima, otvaranjem pitanja psihičkih i drugih društvenih posledica ratova radi stvaranja podsticajnog okruženja za njihovo rešavanje; učestvuje u razvoju konstruktivnog odnosa društva prema ratnoj prošlosti i modela za osposobljavanje ratnih veterana i drugih osoba sa psihičkim posledicama ratova, da daju svoj lični, konstruktivan doprinos ovom procesu.U programu Savetovališta pojedinci dobijaju direktnu psihološku podršku u prevazilaženju patnje i poboljšanju kvaliteta života. Program Grupa za podršku doprinosi psihičkoj stabilizaciji ratnih veterana i njihovih porodica, njihovoj kvalitetnoj reintegraciji u društvo, ali i procesu suočavanja s (ratnom) prošlošću. Program Konstruktivne upotrebe ratnog iskustva nudi pristupe i modele za kvalitetno korišćenje ratnog iskustva za opštu društvenu dobrobit i izgradnju održivog mira u regiji.Programi Centra za ratnu traumu su utemeljeni na utvrđenim potrebama korisnika.

 

 

Istorijat

Centar je 1999. godine počeo sa radom kao Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova 1991-1999. Kao neformalna grupa stručnjaka – volontera, u to vreme se bavio pružanjem savetodavnih usluga građanima i građankama Novog Sada tokom bombardovanja. Kao Centar za ratnu traumu postali smo prepoznatljivi 2002. godine.

Centar se, do danas, od malog volonterskog udruženja razvio u organizaciju koja je uspela uspešno da objedini strukovni i mirovni rad: 1999 - 2002. pružanje besplatne psihološke podrške i pravne pomoći učesnicima rata i njihovim porodicama; 2002 - 2005. dodajemo komponentu reintegracije ratnih veterana kroz prevazilaženje traumatskih posledica rata i senzibilizaciju društva za njihove probleme.  Znacajno veci dijapazon naseg delovanja u ovom periodu bio je postignut u tesnoj saradnji sa nemackom organizacijom „Ziveti bez naoruzanja" (Ohne rusting Leben), koju je zastupala gdj.Ursula Renner.

Do 2007. godine smo, uporedo sa direktnim radom sa korisnicima, pokretali programe obuke za stručnjake iz Srbije i Makedonije za rad sa ratom traumatizovanim osobama. Održali smo 10 seminara o razrešenju ratne traume sa srpskim i albanskim ratnim veteranima. Predavanja naših stručnjaka imali su prilike da posete  psiholozi, psihijatri i zdravstveni radnici iz psihijatrijskih bolnica, rehabilitacionih i medicinskih centara širom Srbije. Održavali smo predavanja o našem pristupu ratnoj traumi i predstavili rad u: Ministarstvu Spoljnih poslova SR Nemačke, Humboldt Univerzitetu i Berghof Institutu u Berlinu; Ambasadi SR Nemačke u Beogradu; Ambasadama Švajcarske u Beogradu i Skoplju; Univerzitetu u Konstancu; Univerzitetu i Institutu za socijalna istraživanja u Hamburgu; Nemačkoj Vojnoj Akademiji u Koblencu; Međunarodnom Centru za konverziju u Bonu; Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu; Društvu lekara Srbije u Novom Sadu i Subotici; Filozofskim fakultetima u Ljubljani, Novom Sadu, Nišu i Komandi Novosadskog korpusa Vojske Jugoslavije. Izdali smo knjigu “Gde si to bio, sine moj?” autora Vladana Beare i dr Predraga Miljanovića. U partnerstvu sa OEBS-om smo organizovali 5 javnih tribina u Srbiji, sa predstavljanjem ove knjige i diskusijom o položaju veterana u društvu.

Šira javnost nas je upoznala tokom projekta “Veterani, probudite se!”, koji je rađen u partnerstvu sa holandskim Centrom Kontakt der Kontinenten iz Zusterberga. Ovaj projekat je od 2007. do 2010. stvorio uslove za kontinuiran dijalog između ratnih veteran i ostalih članova zajednice. Finansiran je kroz Socijalni Transformacioni program Centralne i Istočne Evrope (Matra), a partneri nosioci projekta bili su Fondacija KogisVeteranski institut iz Holandije. Tokom godina se mreža saradnika i partnera širila, ali u njoj uvek ima dovoljno mesta za sve one koji su spremni da rade sa nama na zajedničkim ciljevima i koji dele naše vrednosti.

 

 

Učesnici rata kao graditelji mira

Kod značajnog broja ratnih veterana, na koje je u velikoj meri usmerena ekspertiza Centra za ratnu traumu, izraženi su: ratna trauma i posttraumatski stresni poremećaj, povećan broj samoubistava, porodična disfunkcionalnost i porast nasilja u porodici, bolesti zavisnosti, doživljaj odbačenosti, ali i realna magrinalizacija. Smatramo da su svi ljudi koji su učestvovali u ratu ratni veterani, bez obzira na dužinu učešća i ulogu u jedinici. Vođen idejom „Učesnici rata kao graditelji mira“, Centar za ratnu traumu prepoznaje ljude sa iskustvom rata kao nezamenjiv potencijal u procesu izgradnje trajnog mira. Njihova životna iskustva su važna osnova za učenje i kvalitetnu društvenu promenu. Oni su ti koji imaju najveći kredibilitet u razgovorima o posledicama ratova i vrednostima mira. Za to im je potrebna podrška porodice, prijatelja i stručnjaka, koji su spremni da menjaju perspektivu gledanja svih nas na ovu brojnu društvenu grupu.

 

 

Nudimo društvu

 • specifična znanja i iskustva, kao podršku razvoju novih modela u institucijama i organizacijama

 • ulazak naših stručnjaka i saradnika u radne grupe koje se bave zakonima i programima vezanim za veterane i njihove porodice;

 • konkretne, razvijene modele i metodologije za rad u lokalnim sredinama

 • svoje međunarodne kontakte sa relevantnim resursnim tačkama.

   

 
 
 
 
 

Tim centra

Branislava Stević – izvršna direktorka

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Milica Jakšić- koordinatorka programa Savetovalište

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Tamara Boškić- koordinatorka volontera

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Vladan Beara – programski savetnik

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Predrag Miljanović – programski savetnik

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Miloš Antić- programski savetnik

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Melanija Kološnjai Nenin – programska savetnica

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 


 
 
 
 
 
Centar za ratnu traumu
Kosovska 7, 21000 Novi Sad
telefon:
Kancelarija: +381 21 551 496
Savetovalište: +381 21 544 092
mail:
office@wartrauma.org