Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prezentacija EMDR-a i supervizije u Centru za ratnu traumu
sreda, 29 avgust 2012 13:50

emdreduemdrsupervision

U petak 24. avgusta 2012. u prostorijama Centra za ratnu traumu održana je prezentacija terapijskog metoda EMDR. Prezentaciju je održala Dr Vesna Bogdanović predsednik udruženja EMDR terapeuta Srbije, psihijatar, psihoterapeut, PhD, facilitator u edukaciji EMDR Italia, Supervizor EMDR i EMDR Practitioner. Dr Bogdanović je takođe koordinatorka istrazivačkog projekta o upotrebi EMDR kod Paničnog poremećaja na klinici S. Raffaele u Milanu i psihoterapeutkinja sa edukacijom iz Analitičke Psihologije. EMDR, Desenzibilizacija i Reelaboracija uz pomoć pokreta očiju, ili Terapija reprocesiranja predstavlja psihoterapijski metod koji je indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokovanih traumatskim iskustvima, kao što su ratna iskustva, prirodne nepogode, agresivni napadi, kao i uznemirujući događaji doživljeni u detinjstvu i stresogeni događaji iz odraslog doba. EMDR je kompleksan psihoterapijski metod koji ujedinjuje na originalan način elemente konsolidovanih psihoterapijskih škola kao što je psihodinamski, kognitivno bihejvioralni, geštalt pristup, psihoterapija usmerena na klijenta. EMDR takođe omogućava brže razrešenje emotivnih problema u odnosu na konvencionalne načine. Detaljnije informacije o ovom metodu se mogu pronaći na http://emdr-se-europe.org/
Predstavljanju ovog metoda je prisustvovao veliki broj savetnika Centra za ratnu traumu kao i zainteresovani praktičari u oblasti mentalnog zdravlja iz drugih organizacija i institucija.
U poslepodnevnim časovima je u našim prostorijama održana i EMDR supervizija kojoj su prisustvovali savetnici Centra koji već koriste EMDR metod u svom radu.

 
Centar za ratnu traumu
Kosovska 7, 21000 Novi Sad
telefon:
Kancelarija: +381 21 551 496
Savetovalište: +381 21 544 092
mail:
office@wartrauma.org