Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dijalog veterana i umetnika u CZKD, Beograd

21.6.2011. u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu održan je Dijalog „Veterani i umetnici". Iako je ovaj dijalog deo programa Dijaloga „Veterani i mladi" koji sprovodimo već treću godinu zaredom, radilo se o vrlo specifičnom i zanimljivom događaju.

Dijalog je organizovan na inicijativu i uz saradnju sa ljudima iz CZKD. Grupa učesnika je bila sastavljena od umetnika/ca, istoričara/ki, aktivista i aktivistkinja razlilčitih grupa i organizacija. Uglavnom se radilo o veoma angažovanim ljudima koji već dugo rade na programima vezanim za ratnu prošlost i posledice koje su iz nje proistekle.

Dijalog je imao malo drugačiju formu od uobičajene. Osim razgovora s veteranima i slušanja njihovih priča, razvila se i diskusija u grupi između samih učesnika diskusije, o različitim temama bitnim za današnji odnos prema veteranima, ali i veterana prema društvu.

Učestvovali su veterani Željko Vukelić, Ljudevit Kolar i Ivan Kralj.

Smatramo da je ovo bio veoma važan korak u otvaranju priče o psihičkim i ostalim posledicama ratova u društvu. Ali i o samom ratu, odnosu društva prema njemu, odnosu „civilnog sektora" prema veteranima itd. Jasno smo uočili potrebu da su važni susreti veoma različitih društvenih grupa sa veteranima. A i potrebu da se naš model Dijaloga transformiše i menja prema potrebama specifičnih grupa.

Očekujemo nastavak ove saradnje. Novi Dijalozi se već spremaju.

 
Centar za ratnu traumu
Kosovska 7, 21000 Novi Sad
telefon:
Kancelarija: +381 21 551 496
Savetovalište: +381 21 544 092
mail:
office@wartrauma.org