Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OKRUGLI STO U BAČKOJ TOPOLI

Opštinska uprava Bačke Topole je, uz podršku tima CZRT organizovala 13.10.2010. Okrugli sto za predstavnike lokalne zajednice u Bačkoj Topoli. Ova aktivnost programa Grupe za podršku GzP se dešava u okviru projekta „Osnaživanje boračkih udruženja i programa za brigu o mentalnom zdravlju boraca i članova njihovih porodica na teritoriji AP Vojvodina“, podržanog od Sektora za boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.

 

okrugli_sto_u_Bakoj_Topoli

UČESNICI OKRUGLOG STOLA U BAČKOJ TOPOLI

 

Okruglom stolu je prisustvovalo dvanaestoro predstavnika i predstavnica lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Asocijacije za razvoj Opštine B. Topola, Povereništva za izbeglice, Doma zdravlja, i predstavnike veteranskih udruženja iz lokalne zajednice – Udruženja Boraca '90tih SUBNOR, Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja vojnih penzionera Srbije. Diskusiju je facilitirala Branislava Vajagić, a podrška su joj bili dr Predrag Miljanović i Slađana Ljubičić. Cilj Okruglog stola je bila razmena iskustava i informacija kako bi se zajednički došlo do saznanja o statističkim podacima o brojnosti ratnih veterana, ratnih vojnih invalida, porodica palih boraca, bivših logoraša, izbeglih i raseljenih koji trenutno žive na teritoriji Opštine Bačka Topola. 

Učesnici i učesnice su bili vrlo motivisani za diskusiju jer, iako žive u istom gradu, do sada nisu imali priliku da razmene iskustva svog rada na podršci ovoj ciljnoj grupi. Predstavnici Centra za socijalni rad su podelili sa prisutnima da bi njihov rad na zaštiti ratnih veterana i njihovih porodica, bio lakši kada bi takvi programi bili deo sistema, te bi oni u lokalnoj zajednici sprovodili nešto što je deo državnog plana. Iako su se prisutni složili sa tim, treba spomenuti da su predstavnici Asocijacije za razvoj Opštine B. Topola predložili i mogućnost da se saradnjom organizacija, veteranskih udruženja, pojedinaca i predstavnika opštine može pokrenuti inicijativa za rad i iz lokalne zajednice prema strukturama sistema. Skrećući pažnju da je ratnim veteranima, a posebno vojnim invalidima, potrebna podrška udruženja i porodica pri obraćanju za stručnu pomoć, psihijatrica Doma zdravlja „ Hadži Janoš“ dr Dora Kalaci Lešter je izjavila da je spremna da se pridruži aktivnoj pomoći ovim ljudima.

Ratni veterani iz Udruženja boraca '90tih SUBNOR i Udruženja ratnih vojnih invalida su prisutne predstavnike institucija upoznali sa svojim svakodnevnim (egzistencijalnim i emocionalnim) problemima zbog nerešenog društvenog statusa, podsećajući da oni „osim zakonskih, nemaju više nikakvih prava“. Iako prepoznaju šta je potrebno činiti, predstavnici lokalne samouprave ipak smatraju da u zemlji još uvek nema dovoljno volje kako bi se društvo bavilo i ovom svojom grupom.

Kao najveći problem koji su učesnici ove dvočasovne diskusije izdvojili jeste nemogućnosti praćenja ratnih veterana jer se oni pojavljuju u svim kategorijama ljudi, te se sa njima radi kao sa svim pojedincima sa kojima se institucije susreću. Ne pitaju se za učešće u ratu, njihove porodice to ne spominju, ne uočava se veza između iskustva rata i današnjih problema povodom kojih se ljudi obraćaju za pomoć.

Kao organizacija koja se bavi

podrškom ratnim veteranima i njihovim porodicama, Centar za ratnu traumu ne samo da je u lokalnoj zajednici odigrao ulogu inicijatora susreta ovih ljudi, već je i podstakao pokretanje njihovog dijaloga o problemima osoba sa iskustvom rata, i ovu temu od marginalne pomerio među značajnije u Bačkoj Topoli.

 


 
Centar za ratnu traumu
Kosovska 7, 21000 Novi Sad
telefon:
Kancelarija: +381 21 551 496
Savetovalište: +381 21 544 092
mail:
office@wartrauma.org