Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Radionica iz Motivacionog intervjua
28. jun 2013   

mi 15.06. 1 

15.06.2013. godine je u Centru za ratnu traumu održana radionica Tehnika motivacionog intervjua u radu sa klijentima, kojoj su prisustvovali volonteri i volonterke koji, u okviru programa Savetovalište, u Centru pružaju usluge psihološkog savetovanja građanima i građankama Novog Sada i okoline. Motivaciono intervjuisanje podrazumeva klinički „stil“ komunikacije i odnošenja prema klijentima psihološkog savetovanja, sa osnovom u Transteorijskom modelu promene, koji može doprineti većoj efektivnosti i efikasnosti više različitih psihoterapijskih modaliteta. Cilj motivacionog intervjuisanja je da se klijentima psihološkog savetovanja uz podršku i razumevanje pomogne da donesu na potpunoj informisanosti zasnovane, duboko promišljene i na njihovoj, unutrašnjoj motivaciji zasnovane izbore u vezi sa sopstvenim životom i ponašanjem. Radionicu su vodili: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanredni profesor na Odseku za psihologiju u Novom Sadu, i Dragan Žuljević, doktorant Kliničke psihologije i volonter u Savetovalištu Centra za ratnu traumu.

 
Predstavljanje rada savetovališta
09. novembar 2012   

 predstavljanje 07.11.2012

U okviru projekta Obrati se ili klikni za pomoć- Psihološko savetovalište Centra za ratnu traumu, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu u sklopu realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za 2012. godinu, u sredu, 07.11.2012., održana je prezentacija programa Savetovalište studentima master studija na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Novoj grupi studenata na predmetu Praktikum iz psihološkog savetovanja (PS 091) su, u prostorijama Centra za ratnu traumu, rad Savetovališta predstavile članice projektnog/programskog tima Branislava Vajagić i Milica Jakšić.

grad

 
Prezentacija EMDR-a i supervizije u Centru za ratnu traumu
29. avgust 2012   

emdreduemdrsupervision

U petak 24. avgusta 2012. u prostorijama Centra za ratnu traumu održana je prezentacija terapijskog metoda EMDR. Prezentaciju je održala Dr Vesna Bogdanović predsednik udruženja EMDR terapeuta Srbije, psihijatar, psihoterapeut, PhD, facilitator u edukaciji EMDR Italia, Supervizor EMDR i EMDR Practitioner. Dr Bogdanović je takođe koordinatorka istrazivačkog projekta o upotrebi EMDR kod Paničnog poremećaja na klinici S. Raffaele u Milanu i psihoterapeutkinja sa edukacijom iz Analitičke Psihologije. EMDR, Desenzibilizacija i Reelaboracija uz pomoć pokreta očiju, ili Terapija reprocesiranja predstavlja psihoterapijski metod koji je indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokovanih traumatskim iskustvima, kao što su ratna iskustva, prirodne nepogode, agresivni napadi, kao i uznemirujući događaji doživljeni u detinjstvu i stresogeni događaji iz odraslog doba. EMDR je kompleksan psihoterapijski metod koji ujedinjuje na originalan način elemente konsolidovanih psihoterapijskih škola kao što je psihodinamski, kognitivno bihejvioralni, geštalt pristup, psihoterapija usmerena na klijenta. EMDR takođe omogućava brže razrešenje emotivnih problema u odnosu na konvencionalne načine. Detaljnije informacije o ovom metodu se mogu pronaći na http://emdr-se-europe.org/
Predstavljanju ovog metoda je prisustvovao veliki broj savetnika Centra za ratnu traumu kao i zainteresovani praktičari u oblasti mentalnog zdravlja iz drugih organizacija i institucija.
U poslepodnevnim časovima je u našim prostorijama održana i EMDR supervizija kojoj su prisustvovali savetnici Centra koji već koriste EMDR metod u svom radu.

 
Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća

Centar za ratnu traumu
Kosovska 7, 21000 Novi Sad
telefon:
Kancelarija: +381 21 551 496
Savetovalište: +381 21 544 092
mail:
office@wartrauma.org